Lämmönhuolto™

Lämmönhuolto

•Tehopuhdistus
•Jumiutuneiden venttiileiden kunnostus
•Järjestelmän kunnon kartoitus
•Puhtaalla vedellä täyttö
•Verkoston ilmaus
•Optiona tasapainotus
•Raportointi ja ehdotukset

Muut palvelut

•Venttiiliosien vaihtotyöt ja urakat
•Lämmönkartoitus
•Mittaus- ja tasapainotustyöt

Pähkinänkuoressa

Mihin?

•Vesikiertoisille verkostoille
•Kerros-, rivi- tai omakotitaloille
•Patteri- tai lattialämmityksille

Milloin?

•Huoltona 30-vuotiaalle kiinteistölle
•Ennen uusien laitteiden asennuksia
•Säätötöiden yhteydessä

Miksi?

•Toimintakuntoa parantamaan
•Energiatehokkuuden optimoimiseksi
•Pidemmän käyttöiän takia

Lämmitysverkoston puhdistus ja huolto

Ikääntyessään nestekiertoisen lämmitysverkoston sisälle kertyy korroosiosta johtuvia epäpuhtauksia. Kerrostumat, sakka ja tukokset estävät lämmön siirtymistä, veden virtausta ja lämmön tasaista välittymistä tiloihin. Jotta lämmitysjärjestelmä toimisi hyvin, sen tulisi olla puhdas ja oikein säädetty. Puhdistuksessa hyödynnetään turbulenssia ja korkeaa veden virtausnopeutta käyttämättä ylipainetta. Järjestelmään ei kytketä kiinteitä laitteita, vaan tehopuhdistuslaite kytketään väliaikaisesti esimerkiksi pumpun tilalle ja puhdistus suoritetaan lämmönjakohuoneesta käsin. Lämmönhuolto soveltuu omakotitalosta kerrostaloon, eikä sen toteutus ole riippuvainen käytetystä lämmitysmuodosta tai ulkona vallitsevista sääolosuhteista.

Toimenpide soveltuu yksi- tai kaksiputkijärjestelmiin sekä lattia- tai patterilämmitysverkostoille. Työ on toteutettavissa kaikille verkostoille toteutustavan mukaillessa puhdistettavan verkoston rakennetta. Menetelmällä voidaan puhdistaa myös jäähdytysverkostoja ja lämmönsiirtimiä. Rautasakka, ahtaumat sekä kerrostumat saadaan liikkeelle turvallisesti ja ne huuhdotaan pois verkostosta puhdistusveden mukana. Poistettavien epäpuhtauksien määrä riippuu verkoston koostumuksesta ja iästä. Veden kiertoa haittaavien korroosiotuotteiden määrä saattaa kuitenkin yllättää, koska epäpuhtauksia voi olla kiloittain.

Tehopuhdistuksen tulos on heti todennettavissa ja tilaajalle otetaan näyte puhdistusvedestä. Kartoitamme verkoston osien toimintakunnon ja kunnostamme jumiutuneita venttiileitä varmisten, että venttiilikara liikkuu. Kun järjestelmä on puhdistettu ja kuntokartoitettu, se täytetään puhtaalla vedellä. Työ vie kokonaisuudessaan 1-4 päivää. Keskikokoisen kiinteistön lämmöt saadaan kytkettyä päälle jo saman päivän iltana työn jatkuessa ilmaus- ja säätötöillä mahdollistaen työn toteutuksen kylmänäkin vuodenaikana.

Lämmönhuoltoon kuuluu lämmitysjärjestelmän kuntokartoitus ja raportointi. Lämmönhuoltoraportissa selvitetään lämmitysjärjestelmälle tehdyt toimet ja annetaan ehdotuksia tuleviksi huolto- ja parannustoimiksi. Ongelmien selkeyttämiseksi näkyvistä epäkohdista otetaan kuvia. Tehtyihin kohteisiin suoritetaan mahdollisesti jälkiseurantaa, joko anlysoimalla huolletun järjestelmän veden koostumusta tai seuraamalla työn vaikutusta lämmityksen energiankulutukseen.

Lämmönhuoltotyön yhteydessä voi verkoston säätää mikäli kiinteistössä on esisäädettävät venttiilit. Muita lisätöitä voi olla esimerkiksi puuttuvien tai rikkinäisten termostaattien korvaus uusilla. Mikäli kiinteistössä on vanhat patteriventtiilit (käyttöikäsuositus 25v) niin taloon voidaan suorittaa patteriventtiilien vaihtourakka. Kiinnostus tarvituista lisätöistä tai kuvaus ongelmista on hyvä ilmoittaa tarjousta pyydettäessä, jotta voimme tarjota räätälöidyn ratkaisun.

Referenssit