Lämmitysverkoston tasapainotus

Säätämättömässä verkostossa vesi kiertää pääsääntöisesti liian suurella virtaamalla lähellä pumppua olevissa lämmityslinjoissa. Kauempiin linjoihin ja niiden pattereille ei riitä tarvittavaa veden virtaamaa, jonka seurauksena patterit ovat haaleita ja tilat kylmempiä. Tasapainoinen eli perussäädetty verkosto on yksi energiatehokkaan lämmityksen perusedellytys. Tasapaino on tilanne jossa pattereiden (tai lattialämmityspiirien) vesivirrat ovat säädetty oikein. Tällöin jokaiselle lämmittimille riittää sen lämmitystehon mukainen virtaama vettä ja ennen kaikkea lämmitysenergia välittyy jokaiseen tilaan tasaisesti. Kun kierto on tasapainotettu ei lämmityslaitteiden tarvitse toimia niin suurella teholla, jonka seurauksena lämmittämisen kustannukset pienenevät. Mikäli lämmitysverkostossa on havaittu paljon epäpuhtauksia tulee suorittaa Lämmönhuolto -tehopuhdistus sekä huolellinen ilmaus ennen paine-eromittarilla suoritettavaa tasapainotusta.

Miten tasapainotus pääsääntöisesti toteutetaan?

Verkoston kaikille pattereille asetetaan lämmitystehon mukainen virtaama ensin esisäätämällä patteriventtiilit. Linjaventtiileiden tasapainottamisessa käyttämämme paine-eromittari on TA-SCOPE. Jokaisen linjan linjasäätöventtiileiden virtaamat mitataan 10% tarkkuudelle lasketusta kokonaisvirtaamasta ja saadut arvot merkitään mittauspöytäkirjaan. Lämmityksen tasaantuminen voidaan todentaa suorittamalla lämpötilamittauksia ja hienosäätö pakkasella.

Mitä vaatimuksia tasapainotustyöllä on?

Suuren lämmitysverkoston onnistunut tasapainotus vaatii lämmityslinjapiirustukset ja tyydyttäväkuntoiset esisäädettävät venttiilit. Kerro hieman kiinteistöstä ja annamme tarjouksen sähköpostitse.