Lämmitysverkosto tulee pitää puhtaana ja kunnossa

Lämmönhuolto™ on vesikiertoisen lämmityksen huolto pien- ja suurkiinteistöille, joka sisältää tehokkaan puhdistuksen, huoltotoimet, kunnonkartoituksen ja selkeän raportoinnin. Tarjoukseen voidaan sisällyttää verkoston säätäminen.

tarjouspyyntö

Työn kulku

 • 01
  Konsultointi
  & tarjoukset

  Selvitämme kiinteistön tiedot sekä lämmitysjärjestelmän rakenteen. Sovimme työn ajankohdan ja toimitamme tiedotteen. Tarjouksen voit pyytää isännöitsijäntodistuksella tai nettisivujen kautta.

 • 02
  Lämmönhuolto™
  -puhdistustyö

  Suoritamme puhdistuksen omalla laitteistolla ja menetelmällä. Puhdistustyön ohessa lämmitysjärjestelmän osat kuntokartoitetaan ja jumiutuneita venttiileitä kunnostetaan.

 • 03
  Korjaus-
  & lisätyöt

  Vaihdamme akuutit vialliset osat ja suoritamme tilaajan haluamat lisätyöt. Epätasaisesti lämmittävän verkoston venttiilit voi säätää huoltotyön yhteydessä.

 • 04
  Raportointi &
  jälkiseuranta

  Toimitamme kuvallisen järjestelmäraportin työnkulusta ja osien kunnosta sekä näihin liittyvistä ehdotuksista.

Toimenpide

Miksi Lämmönhuolto™ ?

Lämmönhuolto™ kehitettiin parantamaan asuinviihtyvyyttä ja energiatehokkuutta.

Ruostumisen aiheuttamat ongelmat lämmityksessä eivät ole tiedossa useilla ammatti-isännöitsijöilläkään. Vuosikymmeniä huoltamattomana ollut lämmitysjärjestelmä pitää usein sisällään toimintaa haittaavan määrän korroosiosta aiheutuneita epäpuhtauksia. Rautasakka on liejumaista ruosteainetta, jota kertyy järjestelmän osiin, joissa lämmitysveden virtaus on hidasta. Rautasakka pattereissa ja putkissa tai kerrostumat lämmönsiirtopinnoilla estävät lämmön välittymistä ja veden kiertoa. Korroosiosta seuraavat toimintahäiriöt sekä korkeampi energiankulutus aiheuttavat jatkuvia kustannuksia, joita puhtaassa järjestelmässä ei esiintyisi.

Lämmönhuolto™ -toimenpiteellä voidaan puhdistaa lämmitysjärjestelmä kerralla sekä parantaa jumiutuneiden venttiilien toimintakuntoa. Puhdistuksemme parantaa lämmitysveden esteetöntä kiertoa poistaen sakkaumia ja kerrostumia. Lämmönhuolto™ vähentää epäpuhtauksista johtuvia ongelmia kuten verkoston epätasapainoa tai toimilaitehäiriöitä. Huoltomme edesauttaa kiinteistön kalliin lämpöenergian välittymistä lämmitettäviin tiloihin mahdollisimman tehokkaasti ja tasaisesti.

Hyödyt